Tous les jackpots

Tous les jackpots

Date / Heure Gain
[CHF]
Jeu Bingo Gagnant
19.08.2020 / 20:46 2'032.10
Apollo Stella52
30.01.2021 / 20:57 2'032.05
Apollo Watchman1981
09.01.2021 / 20:42 2'023.65
Apollo Filipecunha
02.11.2022 / 17:02 2'018.20
Apollo Pascal_O
25.05.2020 / 21:59 1'993.95
Apollo Angelika_L
30.06.2021 / 21:10 1'989.70
Apollo Sabrina_W
04.09.2017 / 19:58 1'972.45
Apollo boyzone
20.07.2022 / 19:09 1'972.35
Apollo mige03
05.01.2022 / 20:47 1'924.45
Apollo Kos2021
11.10.2017 / 17:36 1'912.90
Apollo gulielmus